Landets første privateide glattkjøringsbane

 

På Myrmoen – i underkant av 4 km fra Otta – ble det oktober 1982 satt i gang arbeide med bygging av glattkjøringsbane. Det var John K. Lien & Sønner AS som satte i gang prosessen med å finne et egnet område, opparbeide seg nødvendig kompetanse og innhente de nødvendige godkjenninger for å kunne få drive landets første privateide glattkjøringsbane. Banen ble i første omgang bygget for vinterbruk hvor det blant annet ble sprengt ut 6000m3 fjell. Baneanlegget ble bygget med en samlet lengde på 320 meter hvor selve øvingsbanen fortsatt utgjør 200 m. Anleggsperioden varte ca. 4 måneder og den 12. januar 1983 ble øvingsbanen sprøytet med vann.

Veisjef Per Søilen stod for den offisielle åpning av banen den 9. mars samme år.

opning_banePositive samarbeidspartnere var blant annet stasjonssjef Magne Noet ved Biltilsynet på Otta, NAF avd. Nord-Gudbrandsdal pluss de lokale Brannkassene som gav økonomisk støtte, arealutleier – gårdbruker Jens Aas og de private kjøreskolene i distriktet.

De første årene ble det kalkulert med rundt 500-600 elever i klasse B i året fra Sør-Fron og nordover. Alle aktuelle kjøreskolene i Nord-Gudbrandsdalen har benyttet banen alle de årene den har vært i bruk. I løpet av 1990 årene ble banen omgjort til en helårsbane med egen stålplate på selve øvingsfeltet.

Banen hadde altså et 20 års jubileum vinteren 2003, og i løpet av disse 20 årene har det til sammen vært ca. ??? elvever som har fått sin opplæring i glattkjøring under kontrollerte og kyndige forhold. Selv med endrete krav til kjøreopplæring og redusert elevtilgang – grunnet blant annet lavere årskull – har banen absolutt vist sin fortsatte berettigelse.

Kontakt info:

Skansen 12 - 2670 Otta
Tlf: 612 30 162 / Fax: 612 31 140
E-post: firmapost@jklien.no

Her finner du oss:

Linker

 
 
Powered by: WordPress - Theme by: as:MEDIA